NREP

Vihreän rahoituksen kiinteistörahoitusjärjestelyt

13.11.2020
Olemme toimineet NREP:n neuvonantajana useissa vihreän rahoituksen kiinteistörahoitusjärjestelyissä. Lainan marginaaliin on sovittu alennus, jos rakennuskohteet täyttävät tietyt määrälliset ja laadulliset tavoitteet. Tavoitteet liittyvät muun muassa päästöihin ja energiatehokkuuteen.

Tiimi

{{result.date}}


{{cases.loadMore}}