4.6.2019

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen valvonta kiristyy

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit tunnetaan Suomessa melko hyvin ja niitä estetään kattavasti ja koordinoidusti. Valvonnan resurssit ovat kuitenkin liian vähäiset. Valvontaresurssit tulisi myös entistä paremmin kohdistaa sinne, missä väärinkäytösten riski on suurin. Näin toteaa maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä FATF, joka hiljattain julkaisi Suomea koskevan maaraporttinsa

Finanssivalvonta on ilmoittanut ryhtyvänsä raportin vuoksi toimiin: se aikoo syventää rahanpesun estämisen valvonnan riskiperusteisuutta sekä lisätä valmiuttaan tehdä tarkastuksia ja käyttää valvontaa tehostavia sanktioita aiempaa tehokkaammin. Finanssivalvonta varautuu kasvavaan työmäärään kaksinkertaistamalla valvonnan henkilöresurssit. 

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettu laki koskee pääsääntöisesti ilmoitusvelvollisia toimijoita, joihin myös vahinkovakuutusyhtiöt Suomessa lukeutuvat. Lisäksi ilmoitusvelvollisten piiriä laajennettiin toukokuun alussa kattamaan myös virtuaalivaluutan tarjoajat, joiden on rekisteröidyttävä viimeistään 1.11.2019 Finanssivalvonnan ylläpitämään rekisteriin. 

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevaan lakiin tehtiin vuodenvaihteessa myös merkittävä muutos, joka edellyttää nyt kaikkien yritysten ja yhteisöjen – pörssiyhtiöitä lukuun ottamatta – ylläpitävän ajantasaista ja täsmällistä luetteloa tosiasiallisista edunsaajistaan. Edunsaajien kartoittaminen ja rekisteröiminen voi olla useissa tapauksissa varsin työlästä. Siksi työ kannattaa aloittaa jo nyt.