CORPORATE GOVER­NANCE

Hyvää hallinnointitapaa noudattavat yritykset tekevät tutkimusten mukaan pitkällä aikavälillä kilpailijoitaan parempaa tulosta.

Yksityisten ja julkisten yhteisöjen toimiva johto, hallitukset ja omistajat hyötyvät laajasta kokemuksestamme hyvää hallinnointia koskevien kysymysten ratkaisemisessa. Avustamme myös säätiöitä ja yhdistyksiä niiden hallinnollisissa kysymyksissä.

  • Varmistamme, että yhtiökokoukset sujuvat moitteettomasti.
  • Laadimme hallituksen työjärjestyksiä ja vastaavia hallitustyötä ohjaavia kirjallisia hallinnointiohjeita.
  • Neuvomme hallitusta ja muuta johtoa esteellisyyskysymyksissä, johdon vastuissa ja muissa hallitustoiminnan hallinnointiin liittyvissä kysymyksissä.
  • Tarjoamme hallitukselle tai ylimmälle johdolle ratkaisuja erilaisissa erityistilanteissa, kuten yhtiön listautuessa ja maksukyvyttömyystilanteissa.

Kokeneet asiantuntijamme ovat saaneet tunnustusta alansa johtavina osaajina useissa kansainvälisissä asianajoalan hakemistoissa.

It's efficient with wide proficiency, thorough, provides comprehensible answers, and has friendly and professional staff.
IFLR1000, Corporate and M&A

{{result.date}}


{{cases.loadMore}}

tiimi