Sisäiset tutkinnat

Kun yhtiötä uhkaa sisäinen tai ulkopuolelta tuleva epäily väärinkäytöksistä tai rikkomuksista, yritys ja sen johto tarvitsevat välitöntä oikeudellista neuvonantoa epäilyn selvittämiseksi ja mahdollisen kriisin hallitsemiseksi.

Epäilyn laadusta riippumatta on ratkaisevan tärkeää saada viipymättä luotettavaa tietoa sekä tunnistaa ja arvioida oikeudelliset ja muut riskit. Yrityksen johdon ja hallituksen on voitava tehdä perusteltuja ja harkittuja päätöksiä nopeasti.

Olipa kyse sitten sisäisestä tai ulkoisesta tutkinnasta kotimaassa tai useassa eri maassa, asiantuntijamme voivat auttaa. Tuemme säännöllisesti asiakkaitamme muun muassa petos-, korruptio- ja kilpailurikkomustapausten, verotukseen ja tietosuojaan liittyvien väärinkäytösten sekä finanssi- ja muiden regulaatiorikkomusten selvittämisessä.

Meillä on mittava kokemus sekä kotimaisista että kansainvälisistä tutkintatilanteista, ja käytössämme on tätä varten tehokkaita prosesseja ja erityisesti niihin suunniteltuja ohjelmistotyökaluja. Asiantuntijamme ovat alansa huippuja lukuisilla oikeudenaloilla. Kun yhtiö kohtaa väärinkäytösepäilyn, pystymme tarjoamaan kriisitilanteessa käytännönläheisiä ja konkreettisia neuvoja oikeasta lähestymistavasta, tarvittavista tutkintatoimista ja tilanteeseen liittyvien riskien hallitsemisesta.