Yritysvastuu

Yritysvastuu oikeudellistuu vauhdilla. Yritysvastuuta ja ESG-asioita ovat pitkään säännelleet kansainväliset suositukset, joihin edelläkävijäyritykset sitoutuvat vapaaehtoisesti. Jatkossa yritysvastuun sääntely koskettaa kaikkia yrityksiä joko suoraan tai välillisesti.

Tuleva yritysvastuudirektiivi asettaa suuryrityksille kestävän liiketoiminnan huolellisuusvelvoitteen. Velvoitteen mukaan yrityksen on tunnettava koko arvoketjunsa haitalliset ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutukset ja vähennettävä niitä. Lisäksi suuryritysten on jatkossa mukautettava toimintansa Pariisin sopimuksen 1,5 celsiusasteen tavoitteen mukaiseksi eli käytännössä leikattava niin omia kuin arvoketjunsa hiilidioksidipäästöjä. Taksonomia, kestävän rahoituksen tiedonantoasetus, viherväittäminen sääntely ja yritysvastuuraportointidirektiivi muuttavat raportointi-, sopimus- ja markkinointikäytäntöjä.

Edistämme asiakkaidemme vihreän ja reilun siirtymän hankkeita, sosiaalisen vastuun toteutumista sekä yritysvastuulainsäädännön vaatimusten toimeenpanoa osana corporate governance -käytäntöjä. Neuvomme niin pörssiyrityksiä kuin perheyhtiöitäkin.

Yritysvastuukysymyksiin erikoistuneet asiantuntijamme tekevät tiivistä yhteistyötä erityisesti toimistomme energia-, ympäristö- ja markkinointioikeuden sekä corporate governance -asiantuntijoiden kanssa. Palvelemme asiakkaitamme muun muassa seuraavissa asioissa:

  • Vihreän ja reilun siirtymän hankkeet
  • Ympäristö, infrastruktuuri ja luonnonvarat
  • ESG-asiat ja corporate governance
  • Compliance
  • Kestävä rahoitus
  • Kestävät yritysjärjestelyt
  • Monimuotoisuus työelämässä
  • Vihermarkkinoinnin sääntely ja riidat
  • Kestävyyskysymysten kilpailuanalyysit ja kestävät julkiset hankinnat

Tarjoamme asiakkaillemme ESG-lainsäädännön seurantapalvelun, ja koulutamme asiakkaitamme oikeudellistuvan yritysvastuun kysymyksistä. Net Zero Lawyers Alliancen jäsenenä olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme kattavia oikeudellisia palveluita nettonollapolulla.

 

{{result.date}}


{{cases.loadMore}}