Elintarvike­teollisuus

Elintarvikeyritysten toimintaympäristö on monimuotoistunut samaa tahtia kuin suomalaisten syömistottumukset. Kuluttajat valitsevat elintarvikkeita osaksi yksilöllisiä elämäntapojaan, joihin vaikuttavat esimerkiksi terveystietoisuus, ympäristöhuolet ja ruokamuodit. Myös tarjonta monipuolistuu: tuonti lisääntyy, ja perinteikkäät suomalaisyhtiöt saavat rinnalleen pieniä, erikoistuneita yrityksiä sekä monikansallisten konsernien sivuliikkeitä. Kovenevassa kilpailussa menestysresepti koostuu tehokkuudesta, laadukkaasta tuotekehityksestä, vahvasta brändistä ja uusien markkinoiden valloittamisesta.

Autamme elintarvikealan yhtiöitä sekä päivittäisissä sääntelyasioissa että kilpailuasetelmaa muuttavissa hankkeissa. Hoidamme yritysjärjestelyt, sopimukset ja kilpailuoikeudelliset selvitykset. Tuemme vientiyhtiöitä brändinhallinnassa ja innovoijia tuotekehitys- ja immateriaalioikeusasioissa.

{{result.date}}


{{cases.loadMore}}